Pekárna Choustníkovo Hradiště

Kontaktní údaje

Telefon: 499 404 111 (expedice) nebo 499 404 110 (recepce)
E-mail:   objednavky.hradiste@beas.cz , obchod.hradiste@beas.cz

Poštovní adresa:
Pekárna Choustníkovo Hradiště - BEAS, a.s.
Choustníkovo Hradiště č. p. 89, 544 42  

Historie Pekárny Hradiště

Pekárna Choustníkovo Hradiště byla uvedena do zkušebního provozu na jaře roku 2015 a zkolaudována v měsíci říjnu 2015.
Tento ojedinělý a komplexní inovační projekt vychází z 22-ti leté historie firmy BEAS, a.s., ze zkušeností jejího managementu, spolupráce s dodavatelskými firmami, školami a vědeckými pracovišti a zajistí další posílení konkurenceschopnosti české potravinářské společnosti a zvýšení zaměstnanosti v této oblasti.

Pekárna je vybavena nejmodernějšími technologiemi a vyrábí nejrůznější výrobky v kategorii běžného pečiva, chleba i jemného pečiva. Nejnovější technologie umožňují výrobu na nejvyšší možné kvalitativní úrovni s vysokými požadavky na čerstvost, zdravotní nezávadnost s vyloučením či minimalizací použití přídatných látek (zlepšující přípravky, umělá barviva či konzervanty, apod.)

Investice do nové provozovny v Choustníkově Hradišti začaly již v roce 2007 nákupem pozemkům. Samotná výstavba byla zahájena v květnu 2014 a již v měsíci dubnu 2015, tj. po necelých 12-ti měsících byl zahájen zkušební provoz.

Cílem projektu bylo spojení a uplatnění nejnovějších poznatků vědy ve výživě a v technologiích. Úspěšně se zdařilo spojit veškeré nejnovější či inovované technologie od vstupu a skladování surovin, přes výrobu až po expedici s vlastním know-how. Výstupem je dosažení vysoké stability výroby na nejvyšší možné kvalitativní úrovni výroby – čerstvost, zdravotní nezávadnost, s vyloučením či minimalizací přídatných látek (zlepšujících přípravků, emulgátorů, konzervantů, barviv apod.) na co nejnižší úroveň. To vše za bezkonkurenční ceny pro zákazníky.

Z technologického pohledu se jedná především o jedinečnou možnost použití nepřeberného množství kombinací fermentovaných produktů. Výsledné produkty jsou pečeny na pecích s termoolejovým vytápěním. Při řešení projektu bylo důsledně dbáno na komplexní realizaci „Systému“ současně se spuštěním provozu celé pekárny. Je nasazen nejlepší a nejmodernější řídicí systém firmy Siemens zařazený do platformy TIA Portal, která umožňuje z jednoho projekčního místa spravovat všechny součásti projektu.

Celý projekt od koupi pozemku až po zahájení provozu trval 8 let, z toho vlastní výstavba a montáže technologií neuvěřitelný necelý 1 rok. Na celém projektu, tzn. vlastní výstavbě pekárny, komunikací, ČOV, výrobě strojů a zařízení, montáží, technologií, dopravní techniky, pracovalo řádově několik tisíc lidí nejenom v zemích EU, ale i mimo EU. Poslední měsíce bylo přímo na stavbě denně okolo 200 pracovníků. Prvním potvrzením vysoké úrovně a zdařilosti našeho projektu bylo ocenění chlebů Hradišťan a Kedr známkou „Chléb vynikajicí kvality“ v národní soutěži Chléb roku 2015. Tyto výrobky jsme přihlásili do soutěže po necelém dvouměsíčním provozu a skvěle uspěly!

Celková investice se přibližuje 0,5 mld. Kč a podíl dotace bude mezi 16–18 %.

Web © 2019 Vega TEAM | Obsah © BEAS, a.s. | Všechna práva vyhrazena.